ALEXANDER SHONERT - houslový virtuóz

nejenom,, že několikrát hrál na akcích VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ, ale stal se i patronem jednoho včelstva v Jedličkově ústavu.