CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE - které jsou vyhlášeny či spoluorganizovány VYŠEHRADSKÝMI VČELAŘÍKY

Celostátní soutěž MEDÁK 2015. Do soutěže se mohou přihlásit výrobci (prodejci) se svými keramickými "medáky" - speciálními nádobami na med. Více se o soutěži dozvíte ZDE.

xxxxxx

Celostátní soutěž včelařských kroužků mládeže O PUTOVNÍ POHÁR MINISTRA ZEMĚDĚLTVÍ jejímž cílem je zaktivizovat činnost VKM a zviditelnit jejich aktivity mezi včelařskou i laickou veřejností. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo zemědělství. Více informací o soutěži naleznete ZDE.

xxxxxx

Celostátní FOTOGRAFICKÁ soutěž na téma VČELY - VČELAŘSTVÍ, která již probíhá do 15. září 2015. Tato soutěž má již pětiletou tradici pod názvem MEDfoto. Více informací o soutěži naleznete ZDE.

xxxxxx

Celostátní VÝTVARNÁ soutěž VČELÍ LOUKA, která navazuje na šestiletou tradici výtvarné soutěže O POHÁR VČELKY MÁJI. Zahájení soutěže je 1. září 2014. Více informací naleznete ZDE.