ZŘIZOVATELEM VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ JE:

PROTEBE - humanitární sdružení

CÍLE ORGANIZACE

  • Integrace dětí a mládeže se zdravotními handicapy
  • Podpora využití volného času dětí a mládeže
  • Vzdělávání dětí a mládeže
  • Ekologická výchova dětí a mládeže
  • Setkávání dětí a mládeže z různých evropských zemí

Doplňující informace

Humanitární sdružení PROTEBE

je registrováno při Ministerstvu vnitra ČR pod čj. II/s-OS/1-25187/94-R,  IČ: 604 58 879 Číslo účtu: 182973726/0300

WWW.PROTEBE.ORG

 

Humanitární sdružení PROTEBE

je součástí Centra služeb Vyšehrad

Centrum služeb Vyšehrad

to je dnes několik subjektů - občanských sdružení i nadace, které rozšiřují, navazují, podporují, doplňují služby, které může poskytovat a poskytuje JÚŠ.

Centrum služeb Vyšehrad

je volné sdružení několika právních subjektů, které vznikají z aktuálních potřeb mladých lidí se zdravotním a zejména tělesným postižením. V tom je také odpověď, proč právě na Vyšehradě, kde již přes devadesát let působí JÚŠ. Jeho absolventi - ale nejen oni - potřebují další služby a podporu. Zároveň se kolem JÚŠ sdružují lidé, respektive prochází lidé, kteří chtějí a pomáhají další služby nabízet.

Centrum služeb Vyšehrad

je i ukázka toho, jak mohou doplňovat a potencovat své možnosti „velká kamenná zařízení” typu JÚŠ s menšími flexibilnějšími, pružnějšími zařízeními typu občanských sdružení.

 

Kontakt

PROTEBE - humanitární sdružení
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4, Praha 2 – Vyšehrad, 128 41

+420 777 603 883, +420 604 739 121

protebeh@seznam.cz

 

Jedličkův ústav a školy (JÚŠ)

(mapa a virtuální prohlídka areálu)

Je příspěvková organizace fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Najdete ji na pražském Vyšehradě .
Důraz klade na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Jejím cílem je co nejlepší integrace absolventů JÚŠ do běžného života a přirozeného sociální prostředí. 
Své služby poskytuje přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují bezbariérové školy, bydlí celý týden v domovech JˇUŠ, nebo chodí do běžných škol v místě bydliště.