VČELÍ STRÁŽ - nejbližší partner VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ

Nezisková organizace VČELÍ STRÁŽ vznikla v roce 2008 s cílem propagovat včelařství mezi laickou veřejností. Její aktivity se cíleně zaměřují především na děti a mládež. Kromě širokého spektra svých informačních a propagačních akcí je také zřizovatelem včelařského kroužku mládeže RAKOvčelaříci , který sídlí a pracuje v Rakovníku. S kroužkem VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ úzce spolupracuje již od jeho vzniku v roce 2008.